Gizlilik Sözleşmesi

İYCÜ: İlim Yayma Cemiyeti Derneği Üsküdar Şubesi

İşbu Gizlilik Politikasında İlim Yayma Cemiyeti Derneği Üsküdar Şubesi “İYCÜ” olarak anılacaktır. İşbu Gizlilik Politikası İYCÜ internet sitesini veya diğer İYCÜ ürünlerini/hizmetlerini kullanan tüm kişiler (“Öğrenci”) için geçerlidir. Öğrenci, İYCÜ internet sitesini veya diğer İYCÜ ürünlerini veya hizmetlerini kullandığında; veya İYCÜ ile iletişim kurduğunda İYCÜ, Öğrenci hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Öğrenci kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ve amaçlarla kullanılmasına, işlenmesine, İYCÜ’nün mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, bağlı yurtları, bağlı kurumları, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar dahil 3. kişilere işletilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Öğrenci tarafından İYCÜ’ye elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Kişisel bilgiler; Öğrenci’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Öğrenci tarafından iletilmiş diğer sair bilgiler ile Öğrenci’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

İYCÜ, Gizli Bilgiler’i kendi bünyesinde, Öğrenci profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Öğrenci’nin izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir. Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler İYCÜ bağlantılı şirketlerin, yurtların, kurumların veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Öğrenci’nin izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından İYCÜ sorumlu tutulamaz.

İYCÜ Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak Öğrenci’nin bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Öğrenci tarafından alınmaması ve İYCÜ’nün gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İYCÜ’nün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İYCÜ gerekli bilgi güvenliği önlemlerini alması tamamen hizmet aldığı kurumlara bağlı olup, server şirketi, Google, Microsoft gibi şirket veya kuruluşların sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İYCÜ’nün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İYCÜ, Öğrenci’nin Gizli Bilgiler’ini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Öğrenci’nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir.

İYCÜ, Öğrenci’ye ve Öğrenci’nin sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Öğrenci’nin, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan İYCÜ sorumlu değildir. Öğrenci’nin, Öğrenci kaydını oluştururken kullandığı Kayıt adı, şifre, TC Kimlik No vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda ortaya çıkacak zararlardan İYCÜ sorumlu değildir.

İYCÜ, Öğrenci’ye önerilerde bulunmak için Öğrenci’nin İYCÜ ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir.

İYCÜ, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası’na aykırı davranan veya diğer Öğrenciler tarafından şikayete konu olan Öğrenci’nin kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.

İYCÜ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Öğrenci için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Öğrenci’nin İYCÜ hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.